Publicacions - M'agrada
Aquesta és la primera entrada que fa Cardedeu en Transició a la xarxa social [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Dani Cebrián López (Cardedeu)