Publicacions - M'agrada
Aquí veieu les fotos de la petita acció en una petita plaça de Cardedeu reali [...]
Dani Cebrián López (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)