Publicacions - M'agrada
L'Oriol menjarà durant el seu llarg trajecte una bona quantitat de fruits secs [...]
Jordi Esbrí (Cardedeu)