Tots els encanteris estan apunt a Can Canturri per aquest juliol!
El nostre casal d'estiu ofereix també acollida de 8 a 9 i de 13 a 15h amb un preu per fixos de 1'5€/h.
Estem en periode de preinscripció fins al 20 de Maig.
Informeu-vos!