Publicacions - M'agrada
Felicito al dissenyador del cartell d'aquest any de la #ficard16. Molt original! [...]
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Dani Cebrián López (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)