Publicacions - M'agrada
La nova obra de teatre ens porta situacions molt divertides, tant que en el assa [...]
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)