Publicacions - M'agrada
Hola! Iniciem les comunicacions per aquesta xarxa de proximitat per la qual vold [...]
Jordi Iglesias (Cardedeu )
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)