Hola! Iniciem les comunicacions per aquesta xarxa de proximitat per la qual voldrem informar d'activitats i projectes municipals, i mirar de resoldre dubtes o consideracions que sorgeixin. Comencem!
Bon dia Cardedeu!
Heu de veure aquesta publicació de ajuntament!