Publicacions - M'agrada
Aquí a tope, a la fira de Sant Isidre!! @abde97
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Abde Daoui (La Riera)