Publicacions - M'agrada
M'agrada que en el Pompeu Fabra hi hagi més stands. Altres anys hi havia un mun [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)