Publicacions - M'agrada
#Borregos el pes serà 780 grams
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)