Publicacions - M'agrada
#borregos el pes que es menjarà el guanyador del concurs mundial de menjadors [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)