Publicacions - M'agrada
Donat que ha plogut les dues primeres nits i que així ens ho heu demanat pràct [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Arnau Moratona