Publicacions - M'agrada
Divendres a #lamostra vaig menjar arros negre i la llaminera de l'Antic Casino, [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)