Publicacions - M'agrada
Hi ha hagut un accident als estalvis. No hi ha ferits
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)
Dani Cebrián López (Cardedeu)