Publicacions - M'agrada
Vaig grabar aquesta conferència per Sant Isidre. Espero que la trobeu interessa [...]
Ajuntament de Cardedeu (Plaça Sant Joan, 1)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)