Publicacions - M'agrada
Joves, com en quins projectes voleu fer servir 6.000€ de pressupost de Joventu [...]
Biblioteca Marc de Vilalba (Doctor Klein, 101)
Dani Cebrián López (Cardedeu)
Can Canturri (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Judith Cullell 
Institut Pla Marcell