Publicacions - M'agrada
volem informar que demà tanquem la biblioteca i la bústia de retorn. Tornarem [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)