Publicacions - M'agrada
Avui a la tarda s'ha repetit l'incendi als camps de darrere el barri de bellavis [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)