Desplaçament del pas de vianants de rei En Jaume amb Campmajor per millorar la seguretat viària
Amb el desplaçament s'evita el risc d'accidents en aquest punt, que era alt per la poca visibilitat. La vorera nord de l'av. rei En Jaume també s'ha ampliat per fer-la accessible.
http://www.cardedeu.cat/public/noticia/desplacament-del-pas-de-vianants-de-rei-en-jaume-amb-campmajor-per-millorar-la-seguretat-viaria/