Publicacions - M'agrada
Dijous passat coincidint amb l'inici de la Festa Major de Cardedeu van entrevist [...]
Dani Cebrián López (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)