Unaltre èxit el "Vivim la plaça Sant Joan" d'aquest any, la plaça recupera història , viu activament , ofereix cultura artística i participativa.
Moltes gràcies a tots els que heu fet possible!!!