Publicacions - M'agrada
https://youtu.be/0vWQ37mGRQY Mireu quin goig que feia la Cuca aquest 17 de Sete [...]
Francesc Esbrí 
Can Canturri (Cardedeu)