Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
 
pec
 
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Llibreria Espai31 (Carrer Teresa Oller, 31)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Institut Pla Marcell 
Miquel Orozco (Cardedeu)