@anccardedeu
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
Jordi Nadal Cantó 
Marta Cordomí Forns 
Institut Pla Marcell 
 
 
Cris Barti 
Dani Rangil (Cardedeu)