Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
La Païssa (Cardedeu)
Alfons Torres (Carrer La Penya)
Laura Perich i Alberich 
ALBERT OROZCO (C/ SOL)
Mateu Camps (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)