@cris_barti
Marta Cordomí Forns 
ANC Cardedeu (Cardedeu)
Francesc Esbrí 
Miquel Orozco (Cardedeu)
Alfons Torres (Carrer La Penya)
 
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
 
Jordi Esbrí (Cardedeu)