Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
ALBERT OROZCO (C/ SOL)
AMPA Ramon Macip-Dolors Granés 
Institut Pla Marcell 
Miquel Orozco (Cardedeu)
Marta Cordomí Forns 
Jordi Esbrí (Cardedeu)