@jordifonseca
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
ALBERT OROZCO (C/ SOL)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Biblioteca Marc de Vilalba (Doctor Klein, 101)
Carme Homs Padrisa 
Francesc Esbrí 
Miquel Orozco (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)