@labusqueta
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
Marta Cordomí Forns 
 
ALBERT OROZCO (C/ SOL)
Carme Homs Padrisa 
Francesc Esbrí 
Biblioteca Marc de Vilalba (Doctor Klein, 101)