@mariaferro
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Jordi Iglesias (Cardedeu )
Jordi Nadal Cantó 
ALBERT OROZCO (C/ SOL)
Institut Pla Marcell 
Dani Cebrián López (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)