@matheew_c10
Foto de la Plaça del Molí, al costat del Pla Marcell, durant la transició de tardor a hivern.