@miquelorozco
Jordi Nadal Cantó 
Ajuntament de Cardedeu (Plaça Sant Joan, 1)
Llibreria Espai31 (Carrer Teresa Oller, 31)
Marta Cordomí Forns