@mmavaldi
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
ALBERT OROZCO (C/ SOL)
Carme Homs Padrisa 
Francesc Esbrí