Dubtes lingüístics de cada Nadal
Hem de dir per Nadal, pel Nadal o (p)els Nadals?
Consulteu alguns dels dubtes lingüístics més habituals a:
http://esadir.cat/Nomspropis/Entitats/Societat/vocabularifestesnadal
UN COP DE MÀ!
Res o gens? Coneixes algú que repapiegi o que faci catúfols? Vols saber una característica dels verbs esmorzar, dinar, berenar i sopar? Tot això i molt més en el número 55 d'Un cop de mà!
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/noticies.html?ID=15089