Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
Marta Cordomí Forns 
Gemma Párraga Alférez (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)
Institut Pla Marcell 
 
AMPA Ramon Macip-Dolors Granés 
Carles Coca-Mascorda (París)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)