@permacultura
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
ALBERT OROZCO (C/ SOL)
Biblioteca Marc de Vilalba (Doctor Klein, 101)
Carme Homs Padrisa 
Antoni Giner Arbusà 
Francesc Esbrí